A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Martinik - Průvodce

Administrativní členění ostrova

Administrativně je ostrov rozdělen do 4 arrondisementů, které se dále dělí na 45 kantonů a 34 obcí. Arrondisementy a kantony slouží především k administraci voličů a statistice a nemají žádné zastupitelsvo, zatímco obce jsou samosprávné s voleným zastupitelstvem (obecní rada).

Martinik jako součást Francie

Hlavou Martiniku, který je plnoprávnou součástí Francie, je francouzský prezident. Nejvyšším představitel každého francouzského regionu je prezident regionální rady. Martinik má 4 zástupce v dolní komoře francouzského parlamentu (Národní shromáždění) a 2 v horní komoře (Senát). Ostrov je jedním z nejvzdálenějších regionů Evropské unie.

Zdroj: Wikipedia.org

Poslední editace textu: 16.10.2013 18:34
Další informace
REKLAMA